№63 гр.Етрополе – Исторически музей

категория 100 Обекта 0

Историческият музей в гр. Етрополе е открит на 7. ХІІ. 1958 год. в сградата на бившето Килийно училище в двора на църквата „Свети Георги”. На 30. ХІІ. 1968 г. в реставрираната сграда на бившия Конак се открива нова експозиция на музея. Настоящата експозиция на Исторически музей – гр. Етрополе е изцяло обновена през 1992 г. Сградата на бившия Конак е строена през  1853 – 1870 г. от етрополските майстори Дено и Цветко и е архитектурен паметник на културата. Експозицията на музея представя богатото културно – историческо наследство на община Етрополе в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІв.-ХVІІ в., Занаяти ХVІІІв.-ХІХ в., Занаяти ХІХ в.-ср. ХХв., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена  школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.

Експозицията на музея представя богатото културно – историческо наследство на община Етрополе в 10 експозиционни зали: Археология, Етнография, Занаяти ХVІв.-ХVІІ в., Занаяти ХVІІІв.-ХІХ в., Занаяти ХІХ в.-ср. ХХв., Просветно дело, Етрополска калиграфско-художествена  школа от ХVІІ в., Национално-освободителни борби, Видни етрополци и Дарителство. Показани са над 1200 културни ценности, много фотоси и документи.Най-ранните археологически паметници, открити в Етрополския край са каменни брадви-чукове от периода на бронзовата епоха, които посетителите могат да видят в зала „Археология”. В залата е показана колекция тракийска керамика  от Vв. – ІV в. пр. Хр., която включва голямо разнообразие от съдове, употребявани във всекидневния живот и култа на траките. Богата е и колекцията от накити от Vв. – ІV в. пр. Хр. – фибули, обеци, пръстени и др. В четирите зали на отдел „Етнография” са изложени експонати и фотоси, разкриващи материалната и духовна култура на населението от Етрополския край от ХVв. до средата на ХХ в. В зала „Занаяти ХV-ХVІв.” могат да се видят разнообразните инструменти на старите рудари – лопати, клещи, миньорски лампи и др. Показани са инструменти и  изделия на ковашкия, ножарския занаят, както и на катинчарския занаят – ключове и катинари. Впечатлява богатата колекция „Руди, минерали и кристали” от Етрополския край. В същата зала са представени и занаятите, свързани с добива на дърво и неговата обработка. В зала „Занаяти ХVІІ в. – ХVІІІ в.” продължава представянето на металообработващите занаяти. Богата е колекцията на кантарджийския, на бакърджийския и на крънчарския занаяти. В Централната зала  на първия етаж в отделна витрина са показани витленици и павурчета за ракия. В залата са изложени характерните за района на Етрополе накити – пафти със седефени плочки, гривни, пръстени и обеци. Показано е също мъжко народно облекло от Етрополския край, както и етрополска женска носия. В зала „Занаяти ХІХ-ХХв.” са представени мутафчийския, обущарския, бъкличарския, млекарския и кожарския занаяти. В Централната зала на втория етаж е представена дейността на Етрополската калиграфско-художествена школа от ХVІІ в. и иконописното ателие в Етрополския манастир „Света Троица”.В зала „Просветно дело” е показана колекция от учебници и учебни помагала от ХІХ век до ср. на 40-те години на  ХХ в. В зала „Национално-освободителни борби” е показана колекция огнестрелно и хладно оръжие, ордени и медали на етрополци, участници в четите на   Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Христо Ботев, в Руско-турската освободителна война 1877 г.-1878 г., във войните за национално освобождение и обединение на българите.В зала „Видни етрополци” е отделено специално място на възрожденеца Тодор Пеев – основател на Местния революционен комитет, на читалището в града през 1871 г., съратник на Левски и Ботев. Отделен кът е отделен и на поета-символист Христо Ясенов. В отделна витрина са изложени лични вещи и документи на композитора и диригента Манол Манолов.В зала „Дарителство” са показани колекция „Български средновековни монети”, колекция „Руди и минерали”, портрети на дарители, както и лотариен билет с лика на Люба Йоцова – първата Мис България, чиито корени са от гр. Етрополе.
Работно време:

От понеделник до събота /вкл./: 8.00 – 12.00 ч и от 13.00 – 17.00 ч;
Неделя: 9.00 – 15.00 ч

Входни такси за музея:

възрастни – 2.00 лв;

учащи, пенсионери, студенти – 1.00 лв.;

деца до 7 г., хора с увреждания – безплатен вход

Беседи: Цена – 6.00 лв.

Входни такси за Филиал Арнаудова къща:
Възрастни – 1.00 лв.
Учащи, пенсионери, студенти – 0.50 лв.
деца до 7 г., хора с увреждания – безплатен вход
Беседа – 3.00 лв.

Обходен билет – Исторически музей – Часовникова кула – ц. „Св. Георги” – Павелпанчова къща – Арнаудова къща
Възрастни – 4. 00 лв.
Учащи, пенсионери, студенти – 2.00 лв.
деца до 7 г., хора с увреждания – безплатно
Беседа – 10.00 лв.

Местоположение на обекта:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *