№66б гр.София – Национален антропологичен музей

категория 100 Обекта 0

Национален антропологичен музей е част от структурата на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българска академия на науките /ИЕМПАМ-БАН/. Създаден  е през месец март 2007 година и се намира в гр.София на бул. “Цариградско шосе” №73 (помещава се на 1-ви етаж в сградата на ИБИР-БАН).

НАМ е уникална научна, културна и образователна институция, която прави обществено достояние натрупаните от десетилетия, известни единствено на тесен кръг специалисти, антропологични знания за населението, живяло по нашите земи. Откриването на музея е вследствие на големия интерес, предизвикан от пътуващата изложба „Човекът в миналото”, която представя работата и изследванията на учените от секцията по антропология към ИЕМА-БАН.

В постоянната експозиция в хронологичен ред (от Неолита до Възраждането), на фона на данните за историческото и културното развитие и за религиозните схващания през различните епохи, са представени физическите типове на хората, сведения за заболяванията и травмите, оставили следи върху костите им, за лечебните и ритуалните въздействия върху тях. Най-ранно датираните експонати са на възраст 8 хиляди години. Изложени са уникални експонати, които представят практикуваните по нашите земи изкуствена деформация на черепа и хирургични трепанации на черепа – символични и реални.

Също така са представени реконструкции на погребения тип “хокер” и християнско погребение. Визуализирани са определени образи от различни епохи чрез пластична антропологична реконструкция на главата по черепа, като сред най-известните са на “Тракийската принцeса” от Враца (ІV в.пр.Хр.), чъргубиля Мостич (Х в.), царете Самуил (ХІ в.) и Калоян (ХІІІ в.), на възрожденците Г.С. Раковски, Любен Каравелов Захари Стоянов и още много други. Автор на възстановките е проф. Йордан Йорданов, който единствен в България и един от малкото в света използва методиката на М. Герасимов за реконструиране на образи от различни епохи. Към музея е изградена Национална костница, където се съхранява антропологически материал от различни археологически обекти на територията на страната. Учени и изследователи от различни направления използват костните останки, за да изучават хората, живели от древността до наши дни по българските земи.

 nam1

Входни такси:

Редовна: 4.00 лв.
Ученици и студенти: 2лв.
Родител/и с деца до 16 години – общ билет: 4 лв.
Група ученици, студенти, деца: 1 лв. на човек.
Безплатно за хора с физически увреждания и войници.
Всеки втори четвъртък от месеца – безплатно за пенсионери.
Всеки последен понеделник от месеца – безплатно за всички категории посетители.
Беседа на български език: 2 лв.
Беседа на английски език: 4 лв.

Местоположение на обекта: