№65. гр. София – Национален природонаучен музей

категория 100 Обекта 0

Националният природонаучен музей при БАН е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров.

Тук се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина – над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около 1200 вида хербарни образци от флората на България. Националният природонаучен музей е първият и най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров.

 История

Националният природонаучен музей е създаден през 1889 г. като Естествено-исторически музей на Княз Фердинанд. Експозицията е открита за посетители през 1907 г. Акад. д-р Иван Буреш, директор на музея от 1914 г. до 1947 г., го превръща в съвременен център на зоологията и ботаниката у нас и основна част от Царските природонаучни институти. Националният природонаучен музей е обособен през 1974 г. като самостоятелен институт при БАН. През 1995г. на основата на колекциите на местния учител по биология Димитър Ковачев е създаден и Палеонтологичен музей в Асеновград, филиал на НПМ, който съхранява уникална колекция от изкопаеми бозайници.

Дейности

Освен специализираната музейна дейност, свързана с обогатяването и поддържането на колекциите, научноизследователската работа на сътрудниците е свързна със съвременните междинародни и национални приоритети в областта на изучаване на биологичното разнообразие, геологията, екологията и опазването на околната среда. От 1989 г. музеят издава списанието „Historia naturalis bulgarica“. НПМ е седалище на неправителствените организации Българско орнитологично дружество и Група за изследване и защита на прилепите.

Структура

Музеят включва следните отдели:

* Рецентни и фосилни бозайници
* Рецентни и фосилни птици
* Рецентни и фосилни земноводни и влечуги
* Рецентни и фосилни риби
* Насекоми
* Ненасекомни безгръбначни животни
* Фосилни безгръбначни животни
* Растения
* Минерали и скали

Експозиция

Експозицията на музея е разположена на четири етажа. Етаж 1 запознава посетителите с неживата природа, а именно разнообразието на скалите и минералите.Във витрините са експонирани 450 вида минерали, подредени на системен принцип. Показани са новите закономерности на образуването и вътрешния строеж на кристалите и са онаглдени физическите свойства на минералите.На втория етаж започва срещата с богатствата на живата природа. Третия предствавя разнообразието на съвременните бозайници. Изложени са едни от последните чистокръвни зубри, живели в Европа. Двуметровата изправена на задни лапи мечка от Рила е спчелила златен медал за най-голяма мечка на Международната ловна изложба в Берлин през 1937г. Диорами пресъздават сцени от живота на едрите хищници в екваториалните гори на Америка и Азия.

Изкопаеми животни и растения

Представена е геоложката история на Земята и еволюцията на организмовия свят.Показани са вкаменени останки от различни геоложки периоди.Гигантският амонит изложен в музея е на възраст около 84 милиона години.

Риби
В музея са представени ихтиофауната и всички видове земноводни в България. Експонирани са всички оновни видове и родове риби,обитаващи нашите сладководни води. Диорама представя живота в кораловите рифове на Карибско море.

Птици

В тази част на експозицията се представя екзотичната авифауна чрез препарати на едри птици от всички континенти. Следват експонати, които показват почти всички разреди от съвременните птици, включително и техни български представители. Природонаучният музей при БАН е единственото място, където могат да се видят и вече изчезнали от българската природа видове, като брадат лешояд (Gypaetus barbatus), момин жерав (Anthropoides virgo) и др

за научните отдели: понеделник — петък от 08:30 до 17:00
за експозицията: понеделник — неделя 10:00 — 18:00

Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март и 25 декември. Билети се продават до 17:00 ч.

Входни такси:

възрастни: 4.00 лв.
деца до 6 г.: 1.00 лв.
ученици и студенти: 2.00 лв.
други
инвалиди: 1.00 лв.
пенсионери: 2.00 лв.
Беседи:
беседа [по предварителна заявка на тел. 02 9885115 (в. 744) или 087 9226573]: 20.00 лв.; на чужд език: 40.00 лв.

Местоположение на обекта:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *