№56 гр.Котел – Природонаучен музей

категория 100 Обекта 0

Природонаучният музей в Котел е един от най-богатите в България. В него се разкрива биоразнообразието на Източна Стара планина, чрез близо 30 000 експоната от живата и неживата природа, разположени на площ от 1000 m2.

Основоположник на природонаучния музей в Котел е местния учител-естественик Васил Георгиев, който в продължение на 60 години събира образци от района на Котел. Създава богата сбирка от вкаменелости, насекоми, риби, земноводни, влечуги и птици. През 1924 г. организира изложба от 500 експоната в София. След като комисия от Българска академия на науките, начело с проф. Нено Атанасов се запознава с колекциите на Васил Георгиев, предлага през 1951 г. да се създаде природонаучен музей. През 1952 г. е създаден музеят, а през 1981 г. е построена нова сграда, в която се помещава музеят днес.

Във фонда на музея се съхраняват около 30 000 експоната от живата и неживата природа на Източна Стара планина. Експонатите са разпределени тематично в музея – безгръбначни фосили, висши растения, насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.

В зала „Палеонтология“ са предсатвени повече от 100 безграбначни фосили — корали, миди, охлюви, амонити от мезозойската ера. Около 200 вида висши растения се изложени в зала „Ботаника“. Чрез снимки са показани дървесните видове и храстите, виреещи в Котленска планина. Изложени са 218 вида насекоми — дневни и нощни пеперуди, бръмбари, водни кончета, ципокрили. В две биогрупи — сладководни и морски са представени 58 вида риби. Земноводните и влечугите са 22 вида. От орнитофауната са представени няколко вида птици, като бял и черен щъркел, сив жерав, къдроглав и розов пеликан, дропла, белоглав и скален орел. В музея са експонирани и представители на бозайниците — кафява мечка, вълк, сърна, дива свиня.

Природнонаучният музей е част от 100-те национални туристически обекта. Намира се под № 56, заедно с пантеона на Георги Стойков Раковски

Работно време:

Лятно работно време: 1 май – 31 октомври

9.00 – 12.00 часа и 13.00 – 18.00 ч. (без почивен ден)

Зимно работно време: 1 ноември – 30 април

8.00 – 12.00 часа и 13.00 – 17.00 ч. (почивни дни неделя и понеделник)

Входни такси:
Учащи 1.50лв.
Възрастни 3.00лв.
Група деца от детска градина – 0.50лв.
Посещение на инвалиди – 0.50лв.
Ден за безплатно посещение – понеделник.

Беседи: Цена – 5,00 лв.

Местополжоение на обекта:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *