№11 гр.Велико Търново – Исторически музей

Музеят “Възраждане и учредително събрание” е открит на 10 януари 1970 г. В него се пазят множество снимки, оригинални документи и материали, свидетелстващи за богатото и бурно минало на Велико Търново от 15 – 19 век и през епохата на Възраждането. На последния етаж на сградата на бившия турски конак е реставрираната зала, където през 1879 г. Учредителното събрание приема Търновската конституция. На същото място е избран първият български княз Александър Батенберг Сградата е построена от майстор Колю Фичето.

Музеят се намира на пл. “Съединение” в съседство с музей “Възраждане и Учредително събрание” и териториална дирекция “Държавен архив”. Създаден е през 1871 година. В него посетителите могат да видят богат снимков, документален и веществен материал който разкрива водещото място на Велико Търново в изграждането и укрепването на българската държавност след Освобождението, участието на населението от региона във войните за нациоинално обединение и съществения принос на града в създаването и развитието на книжарската, издателската дейност и периодичния печат.

Ноември – март: всеки ден от 9 до 17 ч.

Април – октомври: всеки ден от 8 до 19 ч.

Входни такси: 
Възрастни: – 6 лв.
Учащи: – 2 лв.
Семейство (с до 3 деца) – 6 лв.

Беседи:

на български език – 10 лв.
на чужд език – 30 лв.

Местоположение на обекта:

[put_wpgm id=29]

Leave A Comment