№94 гр.Шумен – Регионален исторически музей

категория 100 Обекта 0

Регионалният исторически музей в Шумен е един от най-старите и големи музеи в България. Създаден е през 1904 г. В него се съхраняват над 150 000 експоната от петото хилядолетие пр. н.е. до 20 век. В структурата на музея са включени два национални резервата – национален историко-археологически резерват „Плиска“ и национален историко-археологически резерват „Мадара“, както и археологически резерват „Шуменска крепост“, четири къщи-музеи – Панайот Волов, Добри Войников, Лайош Кошут и Панчо Владигеров, късноантична крепост „Войвода“ и гробничен комплекс „Ивански“.

Начало на музейното дело в Шумен поставя учителят Сава Доброплодни. Провежда през 1857 г. първата експедиция до руините на Преслав. С материалите, които са събрани от нея, е подредена училищна музейна сбирка в библиотеката на Мъжкото класно училище. До Освобождението продължава събирането и съхраняването на старини. След като Карел Шкорпил открива останки от Плиска, се стига до идеята на Рафаил Попов за създаване на археологическо дружество. През 1902 г. е учредено дружеството. На 29 юни 1904 г. в културния център на града е открит окръжен музей. Сегашната сграда на музея е построена специално за музея през 1981 г.

В музея се съхраняват над 150 000 експоната, подредени в осем зали. Експозицията на музея е подредена хронологически по исторически епохи.

Експозицията в зала “Праистория” представя материалната и духовна култура от неолитното селище при Ловец, халколитното селище при голямата и малката пещера при Мадара, представени са и експонати от могилата Коджадермен, селищните могили при Салманово, Ловец, Виница, Сушина, Иваново, Сини вир, Смядово и надгробните могили при Мировци, Мадара, Калугерица, Царев брод.

В зала „Античност” е експонирана тракийска гробница от ІV в. пр.Хр., открита в надгробна могила край Смядово. Това е единствената гробница на Балканския полуостров, която е експонирана в музей.

Средновеквието е представено в две вкспозиционни зали. В първата зала са представени експонати от създаването на Първата българска държава и находки от Плиска.[7] Във втората се представят експонати от Второто българско царство намерени в Преслав, Мадара, Шуменската крепост и аул на хан Омуртаг.

В залата се разказва историята на българските земи в периода от ХV — ХІХ в. В експозицията са показани снимки, документи и предмети от историята на Шумен по време на османското владичество.

В зала „Възраждане“ е представена историята на българското Възраждане, като е отделено особено внимание на просветната дейност и на първия български оркестър, чийто ръководител е Добри Войников.

Съкровищница:
В залата се съхранява богата нумизматична колекция от над 100 000 монети, част от които са уникални. Монетите са изложени в хронологичен вид. Тук се съхранява най-голямата в страната колекция от български и византийски оловни печати. Експонирани са хронологически, материали от благородни метали и уникати. Експонирана е част от богатата колекция от огнестрелно и хладно оръжие от ХVІ–ХІХ в.

Регионалният исторически музей в Шумен е културен и научен институт, издаващ собствено научно издание извършва „Известия на исторически музей – Шумен“. Разполага с библиотека с над 25 000 тома научна литература и периодични издания, реставрационно-консервационни ателиета и фотолаборатория. Извършват се проучвания на територията на шуменския регион.

Историческият музей е част от 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Намира се под № 94, заедно с Шуменската крепост.

Работно време:

Зимно работно време (ноември – март)
9.00 – 17.00 ч.
Почивни дни – събота и неделя

Лятно работно време (април – октомври)
10.00 – 18.00 ч.
Без почивен ден

Местоположение на обекта:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *