№13 гр.Видин – Исторически музей

Създаден е като археологическо дружество през 1910 г. Според устава му неговата цел е „да се издирват, съхраняват и изучават паметниците на миналото, които ще се пазят в музей, който се устройва в град Видин“. Дружеството развива активна дейност, но войните от 1912 до 1918 г. нарушават ритъма на неговата работа.

На 1 март 1925 г. дружеството възобновява своята дейност под името “Бонония”. През 1932 г. музеят вече притежава своя собствена сграда – бившата турска поща, в която е уредена експозиция. В нея са застъпени праистория, палеонтология, археология и етнография. Нумизматичната сбирка тогава наброява 2500 монети, толкова са и изложените български шевици. Особено силно впечатление прави археологическата карта на Видинския край с всички известни обекти – църкви, римски пътища, антични и средновековни селища.

От 1948 г. музеят минава на подчинение на Окръжния народен съвет във Видин. През 1954 г. се преименува на Народен общ музей с историческа насоченост. За дейността му е предоставена старата сграда на общината – „Конака“, обявена за паметник на културата.

Музей “Кръстата казарма”
9.00-12.00 ч. и от 14.00-17.00 ч. (почивен ден – неделя)

Музей “Конака” 
9.00-12.00 ч. и от 14.00-17.00 ч. (почивен ден – неделя)

Входни такси:

Ученици, студенти, пенсионери – 2.00 лв.
Граждани (българи и чужденци) – 4.00 лв.
Семеен билет (семейство с две деца) – 10.00 лв.
Екскурзоводска беседа – 20.00 лв.
Безплатен ден – всеки последен четвъртък от месеца и 18 май – Международен ден на музеите

Местоположение на обекта:

[put_wpgm id=32]

Leave A Comment