№68a гр.София – Национален политехнически музей

категория 100 Обекта 0

Националеният политехнически музей (НПТМ) е български научноизследователски и културно-просветен институт, административно подчинен на Министерството на културата. В него е седалището на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОМ/. Музеят е един от 100-те национални туристически обекта. НПТМ е един от основателите и официален партньор на Българския автомобилен клуб “Ретро”. Основател и първи дългогодишен директор е инж. Александър Вълчев.

Филиали:

    • Музей на текстилната индустрия, Сливен,
    • Палата на физиката, Казанлък.

Националният политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г. с разпореждане № 486 наМинистерския съвет. Първоначално музеят е на подчинение на Българската академия на науките, впоследствие на Министерството на просветата и културата, а от 1968 г. е включен в състава на националните музеи.Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Началото ѝ датира от 1885 г., когато в Русе се основава първото техническо дружество. В учредителния му устав, като приоритетна задача е записано изграждането на технически музей и техническа библиотека, които„да съдействат за развитието на техниката и техническия поминък“. В продължение на десетилетия идеята се поддържа от Българското инженерно-архитектно дружество. Първоначално колекциите са формирани с помощта на Научно техническите съюзи, а музеят ползва работни помещения и зали в Дома на техниката. Своя собствена сграда музеят получава в края на 1992г. За кратък срок колективът подготвя първата постоянна експозиция – „От фондовете на Националния политехнически музей“.

Работно време:
9.00 – 17.00 ч. (Касата работи до 16.30 ч.)

Почивен ден: неделя
Забележка: В съботните дни беседи и демонстрации се правят само за групи над 10 души и след предварителна заявка поне 2 дни по-рано.

Местоположение на обекта:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *