50б гр.Русе – Скален Манастир “Димитрий Басарбовски”

Манастирът се намира в долината на река Русенски Лом, край село Басарбово, Община Русе на 10 километра от град Русе. През 1978 г. е обявен за археологически паметник на културата от местно значение.

Манастирът води началото си от периода на Второто българско царство (XII-XIV в.), но най-ранните данни датират от османските данъчни регистри от XVI век. Най-известният обитател и вечен игумен е Свети Димитър Басарбовски. Още Паисий Хилендарски го споменава в своята „История славянобългарска“. По времето на Руско-турската война (1768-1774) мощите на светеца са пренесени от ген. Иван П. Салтиков вБукурещ и поставени в митрополитската, а днес патриаршеска църква „Свети Свети Константин и Елена“ на13 юли 1774 г., където те се намират и до днес. През 1937 година в манастира се настанява монах Хрисант и започва да го обновява.

Зима от 9 до 17ч.

Лято от 7 – 19ч.

Местоположение на обекта:

[put_wpgm id=112]

Leave A Comment