№41 гр. Пловдив – Античен театър

категория 100 Обекта 0

Античният театър на Филипопол е един от най-добре запазените антични театри в света. Зрителните места на театъра са ориентирани на юг, към античния град в низината и планината Родопа. В план театърът е полукръг с външен диаметър 82 м. Откритото зрително пространство – кавея, включва 28 концентрични реда мраморни седалки. Те са разделени от пътека – диазома на два ранга. Във височина двата ранга са просечени от тесни радиални стълби, които разделят кавеята на трапецовидни сектори – керкиди. Зрителните места … още