№1 гр.Банско – Банска художествена школа

категория 100 Обекта 0

Банската школа е възрожденска художествена школа от 18 – 19 век, която възниква и се развива в село Банско и околните селища в Разлога. Основоположник на Банската художествена школа е Тома Вишанов – Молера, който в края на 18 и началото на 19 век я формира като резбарско-живописна школа. Банската художествена школа влияе силно на Дебърската. Предполага се, че Вишанов учи във Виена в края на 18 век, където е повлиян от теченията на европейската живопис. За разлика от другите … още