№27 гр.Благоевград – Регионален исторически музей

категория 100 Обекта 0

Регионалният исторически музей в Благоевград е основан през 1952 година, но началото му се отнася към 1948-1949, когато към градското читалище е създадена малка сбирка предимно с археологически материали, която постепенно се разраства. Понастоящем има добре изградена структура, като са обособени следните отдели: „Археология“, „Етнография“, „Българските земи XV — нач. на XX век“, „Нова и най-нова история“, „Природа“, „Художествен“, „Фондове“, „Връзки с обществеността“, както и обслужващи звена: лаборатория за консервация и реставрация, модерна фотолаборатория и библиотека с над 16 000 … още

№27 гр.Благоевград – Възрожденски комплекс „Вароша”

категория 100 Обекта 0

По време на Възраждането от източната страна на Бистрица се застроява Вароша – българската махала на града. През 30-те години на 19 век оттук минава френският геолог Ами Буе, който описва Джумая като град с 3000 до 4000 жители, в който живее наследствен войвода. Джамиите доказват, че има доста турци и помаци, наред с българите. Улиците са настлани и твърде неправилни. Според французина българите наричат града Шума (от „шума“ – гора). В 1844 година, след издействането на султански ферман, във … още