№1 гр.Банско – Велянова къща

категория 100 Обекта 0

Веляновата къща е паметник на културата от епохата на Възраждането. Изографисана е от Уста Велян Огнев. Градена е само от камък и дърво. Голяма ценност представляват стенописната украса на „Синята стая“, изкусната дърворезба на чардака (централната розета), геометричните и растителни мотиви в югоизточната стая на южната фасада. Понеделник – петък: 9.00 – 12.00 ч. : 13.00 – 17.30 ч. Почивни дни: събота и неделя. Входни такси: Учащи:  1.00 лв. Възрастни:  3.00 лв. Беседи: на български – 5.00 лв. на английски … още