№46а Връх Ботев – Стара планина

категория 100 Обекта 1

Ботев е най-високият връх в Стара планина с надморска височина 2376 м. Намира се в община Карлово, Пловдивска област. До 1950 г. се нарича Юмрукчал, след това е преименуван в чест на Христо Ботев. Върхът се намира в Централна Стара планина, близо до Карлово и Калофер. Той представлява обширно пасище с гранитна основа, страдащо от значителна ерозия, причинена от мащабното строителство и полагането на множество кабелни трасета. На връх Ботев са изградени метеорологична станция и радиорелейна и телевизионна станция (отворена … още