№13 гр.Видин – Исторически музей

категория 100 Обекта 0

Създаден е като археологическо дружество през 1910 г. Според устава му неговата цел е „да се издирват, съхраняват и изучават паметниците на миналото, които ще се пазят в музей, който се устройва в град Видин“. Дружеството развива активна дейност, но войните от 1912 до 1918 г. нарушават ритъма на неговата работа. На 1 март 1925 г. дружеството възобновява своята дейност под името “Бонония”. През 1932 г. музеят вече притежава своя собствена сграда – бившата турска поща, в която е уредена … още