№60 гр.Елена – Арх. исторически комплекс „Даскалоливница“

категория 100 Обекта 0

Даскалоливницата е първото класно училище в България, отворено в град Елена през 1843 година от Иван Момчилов. Като ученик в Еленското класно училище през 1848 година Славейков го нарича с чудното име “Даскалоливница”, както свещоливница, призвано да лее даскали. Според проучванията на работещите в историческия комплекс на града, възпитаници на Даскалоливницата са били учители (даскали) в повече от 60 градове и над 40 селища от страната. Работно време: От понеделник до петък: 9.00 – 12.00 ч. : 14.00 – 17.00 … още