№36 гр.Панагюрище – Историческа местност Оборище

категория 100 Обекта 0

Оборищенското събрание е първото българско народно събрание. То се провежда от 14 до 16 април 1876 г. в местността Оборище край Панагюрище. Събранието е свикано по решение на Гюргевския революционен комитет, за да се уточнят въпросите, свързани с хода на подготовката на Априлското въстание през 1876 г. В историята съществуват няколко версии относно броя на представителите, взели участие в Оборищенското събрание. Според чуждите документи за Априлското въстание броят на представителите е бил 300 души. Захарий Стоянов на места ги дава … още