№53 гр.Тутракан – Музей на Дунавския риболо

категория 100 Обекта 0

Етнографският музей „Дунавски риболов и лодкостроене“ в град Тутракан е открит през 1974 г. и е единствен в страните по поречието на р.Дунав. Създаден е за да съхрани богатата материална и духовна култура, обществено устройство и бит на българите от крайдунавските рибарски селища. Неслучайно музеят се намира в Тутракан, защото риболовът е основен поминък на населението в този край от древността до днес. В края на XIX и началото на XX век градът се утвърждава като център на дунавския риболов. … още