№10 град Девня – Музей на мозайките

категория 100 Обекта 0

Музеят на мозайките в Девня е изграден по проект на архитект Камен Горанов върху част от античните основи на сграда с мозайки (villa urbana), построена в края на III – началото на IV век (времето на Константин I Велики) на мястото на по-ранна сграда (сгради) разрушена при готските нашествия през 250-251 г. С ремонти и преустройства сградата е просъществувала до началото на VII век. Сградата заема площта на цял квартал (insula) с дължина 37,15 м (север-юг) и ширина 37,75 м … още