№ 19. гр. Габрово – Музей на образованието

категория 100 Обекта 0

Националния музей на образованието е музейна експозиция показваща етапите на българското образование от 9 век до днес. Намира се в едно от крилата на Априловската гимназия в Габрово. През 1974 година в сградата на Априловска гимназия се изгражда Национален музей на образованието, който е единствен в страната и представя развитието на българското образование от IX век до наши дни. Във фонда на музея се съхранява подредената от Васил Априлов лична библиотека. Там се пазят и книгите, написани от Априлов – … още