50б гр.Русе -Каранвърбовски манастир – Музей Света Марина

категория 100 Обекта 0

Намира се в една красива и живописна местност на 3 километра югозападно от село Каран Върбовка,Русенско, България. Той се намира на около 50 километра югозападно от Русе, на около 20 километра североизточно от град Бяла. Наоколо се намират селата: Кацелово, Острица, Широково, Чилнов, Бъзовец и Горско Абланово. Според преданията, манастирът е основан през Второто българско царство и съществува до падането наБългария под османско владичество. Сведения за манастира могат да се намерят в разказа на Михаил Грънчаров. В своята книжка „Летний … още