№68a гр.София – Национален политехнически музей

категория 100 Обекта 0

Националеният политехнически музей (НПТМ) е български научноизследователски и културно-просветен институт, административно подчинен на Министерството на културата. В него е седалището на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите /ИКОМ/. Музеят е един от 100-те национални туристически обекта. НПТМ е един от основателите и официален партньор на Българския автомобилен клуб “Ретро”. Основател и първи дългогодишен директор е инж. Александър Вълчев. Филиали: Музей на текстилната индустрия, Сливен, Палата на физиката, Казанлък. Националният политехническият музей става част от системата на българските музеи … още