№40 гр.Плевен – Регионален исторически музей

категория 100 Обекта 0

Регионалният исторически музей е музей в град Плевен, България. Разположен е в двуетажна сграда, построена през 1888 година за нуждите на армията, с обща площ от около 7000 m2 и парк с открита експозиция на площ от 37 дка. Основният фонд на музея включва над 180 000 музейни единици. Специализираната библиотека на музея разполага с над 10 000 тома научна литература и периодични издания. Регионалният исторически музей води началото си от основаното през 1903 година местно Археологическо дружество, което създава … още