№49 гр.Исперих – Историко-археологически резерват „Сборяново“

категория 100 Обекта 0

Исперих Сборяново е историко-археологически резерват, който се намира в Североизточна България, на 10 км от град Исперих, близо до село Свещари. В резервата се включват над 140 археологически и културни паметници — древни селища, светилища и некрополи на траки-езичници, българи-християни и хетеродоксни мюсюлмани, някои от които функционират и до наши дни. Най-значимите от тях са: останките от древния тракийски град Хелис; тракийското светилище на „Камен рид“; Свещарската гробница – обявена от ЮНЕСКО за обект на световното културно-историческо наследство; Мюсюлманското светилище … още