№43. гр. Сопот – Женски метох

категория 100 Обекта 0

Девическият манастир „Въведение Богородично“ в Сопот е основан през 1665 г. от схимонахиня Сусана (според други податки – в 1404 г., но няма сигурни данни). Застроен в близост до Хилендарския метох, който бил изгорен от кърджалиите през 1794 г., но оставил названието „метох“, пренесло се върху Девическия манастир (без да е метох на който и да било манастир). В този хилендарски метох е идвал о. Паисий и донесъл своята „История славеноболгарская“,която била многократно преписвана и е имало запазени два преписа-преправки … още