Тракийски град Хелис

Земите около град Исперих са обитавани от различни цивилизации още от времето на тракийските племена ( IV – V пр.Хр.). Доказателство за това е тракийският град Хелис(Хелиос), който днес е превърат в историкоархеологичен резерват СБОРЯНОВО. Запазени са уникални по своята същност гробници на тракийски владетели, крепостни стени, религиозни съоръжения и множество артефакти. Доказателство за уникалността на това място е факта че той е един от седемте български представители в UNESCO. За зараждането му като самостоялтелно селище няма много информация, предполага … още