№72а. с. Мезек – Тракийска куполна гробница

категория 100 Обекта 0

Мезек е основано на 2 км източно от сегашното му местоположение в местността „Орехите“ (старо име: „Юртището“) по сведения на стари хора от селото. В миналото селото се нарича Музак, което по превод на Филов означава музей. По това време селото се състои от 800 — 1000 къщи. Бива обект на чести нападения поради разположението му на натоварен път, който свързва Централна Европа и Близкия Изток. Намерени останки в Мезек свидетелстват, че при такова нападение е било разрушено. След това … още