№59а гр.София – Национален военноисторически музей

категория 100 Обекта | 0

Националният военноисторически музей (НВИМ) е военен, научноизследователски и културно-просветен институт, административно подчинен на Министерството на отбраната. Той има статут на национална институция на България. Намира се на ул. „Черковна“ 92, София 1505. С Указ №39 от 1 август 1914 г. на цар Фердинанд при Щаба на армията се създава Военно-историческа комисия. В състава ѝ влизат музей, архив и библиотека. Със заповед №391 от 4 юли 1916 г. на главнокомандващия действащата армия, „…за да се съхранят за вечни времена всички предмети, … още