№81 гр.Търговище – Славейковото училище

категория 100 Обекта 0

Училище Св. св. Седмочисленици (Славейковото училище), днес Исторически музей Построена през 1863 година за светско училище, сградата е уникална и рядко срещана по мащабите си за България в епохата на Възраждането. В нея е учителствал Петко Р. Славейков. Затова в историческото съзнание на търговищенци то остава като “Славейковото училище”. Сградата е разположена, като подчертан вход, към старинния квартал “Вароша”. Нейният монументален характер винаги е бил носител на историческата памет на нашия град. Днес в нея се съхранява фондът на Историческия … още