№89 – Буйновско ждрело

категория 100 Обекта 0

Буйновското ждрело представлява един от уникалните геоложки феномени на България. По своята същност то представлява тесен и дълбок каньон в северната част на Буйновска река, между селата Тешел и Ягодина. Дълбочината му достига до около 350m, а надморкста височина, с която се характеризира е от порядъка на 1850m на 2km югозападно от с.Ягодина и достига до 750m на 9,5km в северна посока по течението на реката. Ждрелото е издълбано от мраморите в Ягодинския карстов подрайон и е най-дългото ждрело в … още