Етнографски комплекс – Ловеч

Етнографски комплекс „Драсова и Рашова къщи“ е обект на Регионалния исторически музей в Ловеч. Намира в квартал „Вароша“ на гр. Ловеч. Състои се от 2 съседни къщи: Драсова къща и Рашова къща. Драсова къща Строена е в първата половина на ХIХ в. Тя е сред най-типичните за района и запазени в архитектурно отношение сгради. Притежание е на известния ловчански възрожденски род Драсови. Експозицията пресъздава домашната уредба на заможно търговско семейство, характерна за градския бит под западноевропейско влияние от края на … още