№70 гр.Брацигово – Град. исторически музей

категория 100 Обекта 0

Историческата сбирка е открита 1956г в тогавашното начално училише. От 1988г историческия музей е настанен в нова специално построена сграда на 2 етажа. Експозицията тематично обхваща периодите: Възраждане, Нова и Най-нова история и дава сведения за възникване на селището, неговия поминък и духовно израставане на жителите му. Централно място заемат подготовката, избухването и хода на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт. Измежду експонатите са оригинални пушки, ятагани, пищови и др. Тук е единственото оригинално черешово топче и знамето, ушито от … още