№ 94а. гр. Шумен – „1300 г. България“

категория 100 Обекта 0

С разпореждане № 23 от 14 март 1977 г. на бюрото на Министерския съвет е взето решение за изграждане на паметник, посветен на предстоящата 1300-годишнина от образуването на Първата българска държава. За целта през май 1978 г. се обявяват идейното задание, наградите и съставът на журито, което да определи кое от кандидатстващите сдружения да изгради планирания монумент. Конкурсът преминава на два етапа. В първия вземат участие 15 колектива. 17-членното жури, председателствано от зам.-председателя на Комитета за култура проф. арх. Пейо … още