№68 гр.София – Археологически институт с музей

категория 100 Обекта 0

Научноизследователски институт в София, част от структурата на Българската академия на науките (БАН). Той включва и Археологически музей – най-старият музей в България. Помещават се в сградата на бившата Буюк джамия (15 век). Институтът се занимава с археологически изследвания на територията на България. Научният му състав включва 67 души (2009). През 2004 година в института се работи по 45 научни проекта, като 21 са финансирани от държавната субсидия на БАН, 18 – от чуждестранни източници, 3 – от Националния фонд … още