Храм Света София

Църквата е построена върху основите на няколко по-стари църкви от времето на римския град Сердика (София), разрушени от набезите на готите и хуните. През 2-ри век на това мястото е имало римски театър. Пърез следващите векове са били издигани последователно няколко храма. Църквата представлява кръстокуполна базилика с нартекс, три кораба и тристенна апсида (архитектура). Историята на Сердика е тясно свързана с храма „Света София“, посветен на [[Света София (светица). Това е най-древната светиня на града, построена в най-високата му по … още