№65. гр. София – Национален природонаучен музей

категория 100 Обекта 0

Националният природонаучен музей при БАН е най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Тук се съхранява и популяризира живата и нежива природа в България и чужбина – над 1 милион екземпляра препарирани животни, растения и минерали. Експозициите на Националния природонаучен музей включват повече от 400 вида бозайници, над 1200 вида птици, множество земноводни и влечуги, стотици хиляди насекоми и други безгръбначни, както и фосилни образци (кости, костни фрагменти и цели скелети). Също така тук са изложени много минерални видове и около … още

Храм Света София

Църквата е построена върху основите на няколко по-стари църкви от времето на римския град Сердика (София), разрушени от набезите на готите и хуните. През 2-ри век на това мястото е имало римски театър. Пърез следващите векове са били издигани последователно няколко храма. Църквата представлява кръстокуполна базилика с нартекс, три кораба и тристенна апсида (архитектура). Историята на Сердика е тясно свързана с храма „Света София“, посветен на [[Света София (светица). Това е най-древната светиня на града, построена в най-високата му по … още

№58а. гр. София – Национален музей „Боянска църква“

категория 100 Обекта 0

Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон“ е средновековна българска църква в софийския квартал Бояна, намиращ се в подножието на Витоша. Тя е един от културните символи на България и е включена през 1979 г. като културен паметник в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО под № 42. Филиал е на Националния исторически музей от 2003 г. Строителни периоди Храмът е двуетажен. Отнася се към типа двуетажни църкви-гробници с долен етаж, предназначен за крипта (гробница) и горен … още

№66а гр.София – Зоологическа градина

категория 100 Обекта 0

Софийският зоопарк е една от атракциите в София. Той е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз. Понастоящем в софийската зоологическа градина се отглеждат огромен брой екзотични животни, както и много животни, които са характерни за българските земи. Официалният адрес и вход на Софийската зоологическа градина е ул. „Сребърна“ №1 (при западната граница на зоопарка). Тя обаче всъщност има два входа за посетители – освен западния вход откъм ул. „Сребърна“ зооградината има и още един от източната му … още

№68 гр.София – Археологически институт с музей

категория 100 Обекта 0

Научноизследователски институт в София, част от структурата на Българската академия на науките (БАН). Той включва и Археологически музей – най-старият музей в България. Помещават се в сградата на бившата Буюк джамия (15 век). Институтът се занимава с археологически изследвания на територията на България. Научният му състав включва 67 души (2009). През 2004 година в института се работи по 45 научни проекта, като 21 са финансирани от държавната субсидия на БАН, 18 – от чуждестранни източници, 3 – от Националния фонд … още

1 46 47 48 49 50 51